2009 - CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NOWA ODSŁONA

Idź do spisu treści

Menu główne:

2009

Projekty Unijne

Program Unii Europejskiej w zakresie ksztalcenia zawodowego Wymiany i staże
Tytuł projektu - Nowoczesne profile zawodowe w budownictwieOgólne informacje na temat projektu :


- W ramach projektu na praktyki wyjedzie 60 ucznów z warszawskich techników budowlnanych, kształcących się na zajęciach praktycznych w CKP.
- Czas trwania stażu - 4 tygodnie
- Grupą stażową zaopiekuję się czterech nauczycieli
- Staż poprzedzi przygotowanie językowe kulturowo-pedagogiczne w kraju, kontynuowane w Niemczech
- Całkowity budżet projektu wynosi
125 568 Euro

Cel Projektu
- Udoskonalenie dotychczasowego systemu kształcenia praktycznego uczniów
- Podniesienie mobilności i kreatywności 60 osobowej grupy wybranych liderów
- Nabycie kwalifikacji związanych z logistyką pracy firmy budowlanej oraz nabycie rozeznania w zakresie prac : budowlanych, rozbiórkowych, remontowych oraz wykończeniowych stosowanych przez pracodawców niemieckich.

Partnerzy Przyjmujący
Forssbohm&Sohne

Instytucje Pośredniczące
EV "EUROPA HAUS" LEPZIG

Staż techników budowniczych w zakładzie Forssbohm&Sohne

1. Zapoznanie z systemem ocieplania budynków mieszkalnych przy zastosowaniu róźnych materiałów izolacyjnych.
2. Zapoznianie się z technikami wymiany okien i drzwi, obsługą nowoczesnych maszyn do obróbki drewna.
3. Zapoznanie się z budową i działąniem agregatu tynkarskiego - praca specjalną techniką tynkowania.
4. Nauka montażu i demontażu lekkiego rusztowania murarskiego.

Szkolenie stażowe techników budowniczych

1. Zapoznanie się z niemieckim systemem organizacji pracy.
2. Zapoznanie się z organizacją placu budowy i zaplecza technicznego zespołów i brygad.
3. Zapoznanie się z nowościami materiałowymi.
4. Zapoznanie się z nowymi technikami budowlanymi np. zastosowanie techniki klejowej zamiast cementowej do prac wykończeniowych.
5. Nabycie praktycznych umiejętności naprawy starej stolarki okiennej i drzwiowej oraz montażu nowej.
6. Nabycie umiejętności ocieplania i konserwacji budynków.

Potwierdzenie Zdobytych Umiejętności

Po zaliczeniu stażu poprzez zdany egzamin (rozmowa kwalifikacyjna) przed komisją uczniowie otrzymają certyfikaty przyjmującego zakładu
FORSSBOHN&SOHNE.

Certyfikaty potwierdzające odbyty staż będą załącznikiem do świadectwa ukończenia szkoły.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego