Historia CKP - CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NOWA ODSŁONA

Idź do spisu treści

Menu główne:

Historia CKP

Historia Centrum, a wcześniej Warsztatów zaczyna się od roku 1946 w budynku przy ul. Bliskiej 17. Był to zniszczony budynek i urządzenia, które remontowali nauczyciele wraz z uczniami, wyposażenie działów było wtedy więcej niż skromne. Dynamiczny rozwój Warsztatów spowodowały dwa bardzo ważne czynniki: odejście od systemu nauki zawodu przy pracach ćwiczeniowych i przejście na wykonywanie przedmiotów użytkowych oraz przejście warsztatów na własny rozrachunek ekonomiczny. Podyktowane to było tym, że system ćwiczeniowy nie spełniał już warunków stawianych przyszłym fachowcom i nie zaspokajał potrzeb zniszczonego kraju, gdzie każdy użytkowy przedmiot miał duże znaczenie.
Początkowo ilość i asortyment robót były bardzo skromne. Produkowano narzędzia ogrodnicze, klucze płaskie itp. W roku 1951 Przystąpiono do wykonywania poważniejszej produkcji, jaką były piły ramowe PM-120, produkowane do roku 1965. W tym czasie budowany był obecny budynek warsztatów, gdzie-w roku szkolnym 1954/55 zostały przeniesione działy szkoleniowo-produkcyjne.
Warsztaty wtedy już dysponowały około 70 obrabiarkami, więcej było stanowisk ślusarskich, oddano do użytku kuźnię, spawalnię i inne działy. Stopniowo zmieniano asortyment prac, plan szkoleniowo-produkcyjny z roku na rok wzrastał i w 1956r. wynosił 1.600 tyś. zł. Było to duże osiągnięcie zważywszy, że były do dyspozycji tokarki 2 TSB i skromne wyposażenie w narzędzia i przyrządy. Z roku na rok przybywało sprzętu i obrabiarek, jeszcze przestarzałych, ale sprawnych. Stabilizowała się produkcja, warsztaty lepiej przygotowywały fachowców, poprawiał się stan bhp i jakość wykonywanych wyrobów. W roku 1961 rozpoczęto produkcję tokarek TUE-55, początkowo po 5-10 rocznie i by dojść do 45 szt.
Plan szkoleniowo-produkcyjny co roku był zwiększany i przekraczany. W roku 1962 została utworzona na terenie warsztatów baza remontowa, gdzie przeprowadzane były kapitalne remonty obrabiarek dla innych szkół. W latach 1967/68 został przeprowadzony remont kapitalny warsztatów na sumę 2,5 miliona złotych, co wyraźnie wpłynęło na poprawę warunków pracy i nauki. W latach 60-tych została uruchomiona galwanizernia, która jako jedyna szkoliła tak poszukiwanych fachowców. Zbudowano neutralizatory ścieków. W roku 1975 warsztaty dysponowały 450 stanowiskami pracy, w tym 200 obrabiarkami. Młodzież szkolona była na obrabiarkach dorównujących nowoczesnością stanowiskom pracy w przemyśle.
W 1990r. Rozpoczęliśmy produkcję urządzeń sportowych do ćwiczeń siłowych. W 1999 r. Warsztaty zostały przekształcone na Centrum Kształcenia Praktycznego. Dwa lata później zostały wyremontowane pomieszczenia sanitarne oraz część sal. Utworzono nowoczesne sale komputerowe z nowoczesnymi systemami do komputerowego wspomagania projektowania (AutoCAD 2000, Solid Edge, AlphaCAM). Zintegrowano wszystkie komputery w sieć komputerową opartą na systemie Windows 2000, wyposażono wszystkie stanowiska w Office'a 2000, podłączono internet. W sali konferencyjnej prowadzone są seminaria z zakresu nowoczesnych technik edukacyjnych przy udziale gości z całego kraju i zagranicy. W 2006 r. powstała kolejna nowa pracownia ekonomiczno -Informatyczna wyposażona w nowoczesny sprzęt komputerowy .Na komputerach zostało zainstalowane najnowsze oprogramowanie .Pracownia jest wyposażona również w nowe meble oraz ekran projekcyjny.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego