Styczeń 2015 - CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NOWA ODSŁONA

Idź do spisu treści

Menu główne:

Styczeń 2015

Projekty Unijne

W dniach 18-24 stycznia 2015 r. grupa nauczycieli praktycznej nauki zawodu z Centrum Kształcenia Praktycznego oraz przedstawiciele mazowieckiej oświaty zawodowej wzięło udział w zagranicznym tygodniowym szkoleniu w Jyväskylä College w Finlandii.
Szkolenie zostało zrealizowane w ramach trwającego od IX 2014 r. do VIII 2015 r. projektu pt. „Praktyczna wymiana doświadczeń”, nr projektu 2014-1-PL01-KA102-001506 i finansowane
z Programu Erasmus +.

Uczestnicy projektu nabyli wiedzę z zakresu:
- systemu szkolnictwa, w tym zawodowego,  w Finlandii,
- zasadach i możliwościach doskonalenia zawodowego nauczycieli praktycznej nauki zawodu,
- sposobu finansowania doskonalenia w/w nauczycieli,
-praktycznego przebiegu zajęć organizowanych m.in. w następujących działach: spawalniczym, elektrycznym, samochodowym, logistycznym i transporcie, stolarskim, budowlanym, hotelarski, gastronomicznym.

Ponadto uczestniczyli w szeregu wykładach i seminariach na temat:
- procesu i jakości nauczania w Jyväskylä College,
- przedsiębiorczości edukacyjnej w kształceniu zawodowym,
- uczenia się  i nauczania przedmiotów zawodowych prze internet,
- wyposażenia pracowni kształcenia praktycznego i stosowanych w Finlandii programów nauczania w szkolnictwie zawodowym,
- indywidulanych ścieżek uczenia się w kształceniu zawodowym,
- doradztwa zawodowego i unikania niepowodzeń zawodowych,
- międzynarodowych ścieżek uczenia się.

Folder Praktyczna wymiana doświadczeń - pobierz
Prezentacja Finladia 2015 - pobierz

Dzięki uczestnictwu w projekcie zostało m.in.  wyostrzone spojrzenie pracowników oświaty na funkcjonowanie praktycznej nauki zawodu w profesjonalnej placówce edukacji zawodowej w Finlandii, oszacowane słabe i mocne strony kształcenia praktycznego w CKP. Projekt zachęcił również uczestników do nieustannego kształcenia w procesie edukacji ustawicznej, rozwijania swoich kompetencji osobistych i zawodowych, nauki współczesnych języków obcych, wspierania współpracy z partnerskimi instytucjami oświatowymi z Europy, wspierania innowacyjnych działań.Zrealizowany dotychczas projekt okazał się bardzo pouczający zarówno dla kadry nauczycielskiej jak i przedstawicieli mazowieckiej oświaty zawodowej. Uczestnicy wynieśli z niego szereg nowych doświadczeń, które na pewno zostaną wdrożone podczas realizacji zajęć praktycznych w CKP, a także w tworzeniu strategii rozwoju szkolnictwa zawodowego m.st. Warszawy.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego