Wrzesień 2016 - Sierpień 2017 - CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NOWA ODSŁONA

Idź do spisu treści

Menu główne:

Wrzesień 2016 - Sierpień 2017

Projekty Unijne

WYSOKA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA EFEKTEM DOSKONALENIA UMIEJĘTNOŚCI KADRY PEDAGOGICZNEJ
Nr projektu: 2016-1-PL01-KA102-023940
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego  
z Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany na zasadzie Programu Erasmus +.  

W dniach 13-17 lutego 2017 r. grupa 15 nauczycieli praktycznej nauki zawodu oraz przedstawicieli mazowieckiej oświaty odpowiedzialnej za szkolenie zawodowe odbyło praktyki job shadowing
w portugalskich instytucjach kształcenia zawodowego w Lizbonie.


Uczestnicy, dzięki owocnej współpracy z organizacją pośredniczącą Casa da Educação Sapere Aude Educação e Formmação realizowali praktyki job shadowing w następujących lizbońskich szkołach
i ośrodkach:
CINEL
Centro de Formação Profissional da Indústria Electrónica, Energia, Telecomunicações e Tecnologias da Informação
Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa
Agrupamento de Escolas de Alcochete
Instituto do Emprego e Formação Profissional.
Uczestnicy projektu obserwowali i aktywnie brali udział w zajęciach w/w instytucjach z zakresu praktycznej nauki zawodu w takich zawodach jak: informatyka, ekonomia, elektronika, elektryka, energetyka odnawialna, budownictwo i stolarstwo, mechanika i automatyka, gastronomia.

Zapoznali się z ofertą kształcenia i infrastrukturą placówek. Zmonitorowali sposób prowadzenia zajęć praktycznych, przygotowania uczniów do egzaminów zawodowych, stosowane metody i techniki nauczania, zasoby techniczne i technologiczne pracowni i laboratoriów, podejście młodzieży do obowiązków szkolnych. Zapoznali się z nowymi formami szkoleniowymi uczniów wspierającymi system szkolnictwa zawodowego. System szkolnictwa zawodowego w Portugalii szczególny nacisk kładzie na współpracę z rynkiem pracy. Uczniowie szkół zawodowych przez większą ilość godzin nabywają praktyczne umiejętności w firmach, gdzie często po zakończeniu nauki znajdują zatrudnienie. Na porządku dziennym jest tworzenie wspólnie z firmami szkolnych klas patronackich, często również szkoły i instytucje są członkami stowarzyszeń wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym (np. Association for the Competitiveness of Enterprise Internationalization ACIE).

Ulotka Projektu
Prezentacja Projektu


Dokładnie przyjrzeli się rozbudowanej strukturze doradztwa zawodowego mającego na celu zahamowanie zjawiska przedwczesnego wypadania z systemy edukacji szkolnej. Obserwując czynności zawodowe nauczycieli/lek praktycznej nauki zawodu oraz doradcy zawodowego mogli uświadomić sobie w jakim kierunku podąża portugalski system szkolnictwa zawodowego. Zapoznali się ze strukturą programów profilaktycznych szkół i placówek, obejmujących w szczególności działania edukacyjne na rzecz młodzieży słabej i zagrożonej, traktowanej w sposób indywidualny i potrzebujący wsparcia pedagogiczno-psychologicznego.
Uczestnicy projektu wzbogacili swoje kompetencje zawodowe, społeczne i językowe. Pokonali psychologiczne bariery we współpracy z zagranicznymi kolegami
nauczycielami praktycznej nauki zawodu jak i portugalskimi uczniami.
Pełni niezapomnianych wrażeń i wspomnień, ogrzani portugalskim słońcem z nowymi siłami, kierowani pozytywną energią do pracy wysnuli szereg wniosków i konkluzji, które obecnie są na etapie wdrażania w Centrum Kształcenia Praktycznego.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego