Wrzesień 2017 - Sierpień 2018 - CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NOWA ODSŁONA

Idź do spisu treści

Menu główne:

Wrzesień 2017 - Sierpień 2018

Projekty Unijne

PRAKTYCZNA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ TRIO
2017-1-PL01-KA102-037178


Zawód nauczyciela wymaga od niego ciągłego, trwającego przez całe życie rozwoju zawodowego. Nauczyciel, który się nie dokształca, mimo że nabiera większego doświadczenia i sprawności w wypełnianiu swoich zadań staje się coraz słabszy. Aby tak się nie stało, powinien być wspierany w doskonaleniu się w szerokim zakresie, zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym. Nauczyciel, przygotowujący młodego człowieka do pracy na obszarze Unii Europejskiej, do życia w środowisku wielokulturowym, musi sam środowisko europejskie dobrze poznać. Mobilność w zawodzie nauczyciela stała się jednym z ważniejszych elementów jego pracy.
CKP zabiegając o to, aby jeszcze bardziej zadbać o dobro i rozwój uczniów , stwarza warunki, aby jej nauczyciele byli ludźmi otwartym na nowości technologiczno-informacyjne, zachęca do mobilności i rozwijania, poszerzania swoich kompetencji i umiejętności. Dlatego też chcemy, dzięki realizacji przedmiotowego projektu, aby nasza kadra realizująca kształcenie zawodowe mogła zdobywać doświadczenie i wiedzę również w UE.


Nazwa projektu: PRAKTYCZNA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ TRIO
Nr projektu: 2017-1-PL01-KA102-037178
Partner: TRIBEKA TRAINING LAB S/L.U.  MALAGA, HISZPANIA
Budżet: 25 960 EUR (111 796,74 PLN)
Forma projektu: Praktyka job shadowing (5 dni + 2 dni na podróż)
Termin: 14-20 I 2018 r.


Podczas obserwacji pracy za granicą w wytypowanych przez partnera placówkach kształcenia zawodowego oraz przedsiębiorstwach nauczyciele będą mogli zapoznać się ze specyfiką poszczególnych zawodów, wymaganiami stawianymi przez pracodawców potencjalnym pracownikom na danym stanowisku, obserwować system organizacji praktyk u innych, niż polscy
przedsiębiorcy. Pozwoli im to niewątpliwie na poszerzenie horyzontów myślowych w zakresie kształcenia praktycznego uczniów na poziomie międzynarodowym.

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU jest podniesienie kompetencji zawodowych, wiedzy i umiejętności praktycznych 20 nauczycieli przedmiotów zawodowych i kadry mazowieckiej oświaty odpowiedzialnej za szkolnictwo zawodowe poprzez uczestnictwo w zagranicznej mobilności - job shadowing.
Cele szczegółowe obejmują:
1. Zdobycie przez pracowników zaangażowanych w proces kształcenia zawodowego, wiedzy i umiejętności z zakresu funkcjonowania i realizacji dualnego systemu kształcenia w krajach UE.
2. Wyposażenie n-li kształcenia zawodowego w nowe kompetencje praktyczne.
3. Poznanie systemu organizacji praktyk zaw. w miejscu pracy na przykładzie Hiszpanii.
4. Podniesienie innowacyjności i internacjonalizacji CKP
5. Rozwój osobisty uczestników projektu, otwarcie się na mobilność edukacyjną.
6. Zwiększenie poczucia integralności i tożsamości europejskiej wśród uczestników projektu poprzez obcowanie z innymi kulturami.
7. Zachęcanie do nawiązywania współpracy międzynarodowej, tworzenie sieci kontaktów międzynarodowych.
Projekt będzie doskonałą okazją do poznania hiszpańskiego systemu kształcenia zawodowego, w tym oferowanej przez placówki bazy szkoleniowej do kształcenia w takich branżach jak: budownictwo, stolarstwo, energetyka odnawialna, mechanika, CNC, gastronomia, zawody sanitarne, elektryka, elektronika, informatyka.


Poniżej dokumenty zgłoszeniowe do udziału w/w projekcie.


ANKIETA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA

Rekrutacja trwa do 16 października 2017r.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego